Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2016

Phân biệt Chivas thật giả-P2

Dùng đèn pin soi tiền( đèn ánh sáng xanh) chiếu vào tem Chivas màu trắng lộn ngược trên cổ chai, chữ Chivas sẽ nổi lên Soi vào phần nút cổ chai sẽ hiện lên chữ Chivas brothers Dùng đèn soi vào phần tem phụ của nhà nhập khẩu sẽ hiên lên biểu tượng như in sẵn trên tem
X